Doprava zadarmo !

Ochrana osobných údajov

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a preto ich spracúvame v súlade s platnou legislatívou. Nižšie uvádzame informácie o tom, ktoré osobné údaje získavame, za akým účelom sú využívané a ďalšie užitočné informácie týkajúce sa ich spracúvania.

 1. Všeobecné informácie

Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Za ochranu osobných údajov je zodpovedný Palman Martin, Veľkomoravská 8, Trenčín 91105, Slovenská republika, IČO: 36879487, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu www.festivalobuvi.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa

E-mail: zodpovednaosoba@festivalobuvi.sk

Adresa: Veľkomoravská 8, Trenčín 91105

 1. Za akým účelom, aké osobné údaje spracúvame a na akom právnom základe a ako dlho?

Vaše osobné údaje v pozícii prevádzkovateľa spracovávame na rôzne účely, na základe rôzneho právneho základu a po rôznu dobu. Poskytovanie bežných osobných údajov je požiadavkou, ktorá je v niektorých prípadoch potrebná na uzavretie zmluvy, napr. ak nám neposkytnete Vaše meno, fakturačnú adresu, adresu doručenia a Váš kontakt, nebudeme Vám vedieť doručiť zásielku. Vy ako dotknutá osoba ste povinná poskytnúť osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu. Neposkytnutie týchto osobných údajov by malo za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu s nami – s Prevádzkovateľom.

ÚDAJE OBCHODNÝCH PARTNEROV SPRACOVÁVAME NASLEDOVNE:

Účel: obchodná spolupráca s obchodnými partnermi Prevádzkovateľa, Vaše údaje potrebujeme k uzavretiu a plneniu zmluvy, realizácii obchodnej spolupráce, spracovaniu platby, zodpovedaniu Vašich otázok, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností.

Údaje: bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje.

Právny základ: predzmluvný a zmluvný vzťah, osobné údaje našich obchodných partnerov spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Vy ako obchodný partner), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (Vás ako obchodného partnera), predzmluvný vzťah.

Doba spracúvania: 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

 

ÚDAJE ZÁKAZNÍKOV SPRACOVÁVAME NASLEDOVNE:

Účel: poskytovanie služieb zákazníkom prostredníctvom www.festivalobuvi.sk, Vaše údaje potrebujeme k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, zodpovedaniu Vašich otázok, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (napr. reklamačné konanie).

Údaje: bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačnú adresu, adresu doručenia, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje.

Právny základ: predzmluvný a zmluvný vzťah, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Vy ako kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (Vás ako kupujúceho), predzmluvný vzťah.

Doba spracúvania: 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

 

Účel: priamy marketing, údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ – propagácia eshopu a stránky www.festivalobuvi.sk a realizácia priameho marketingu, t.j. marketingu, ktorý smeruje od nás (zo strany Prevádzkovateľa) priamo k Vám (našim klientom).

Údaje: bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail.

Právny základ: oprávnený záujem, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. Právnym základom je teda oprávnený záujem nás v pozícii predávajúceho z dôvodu propagovania nášho tovaru našim zákazníkom.

Doba spracúvania: 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Poučenie: Každý zákazník môže voči priamemu marketingu namietať, následne mu nebudú žiadne služby ani tovary ponúkané.Účel: sledovanie spokojnosti s nákupom formou dotazníka spokojnosti (Heuréka), údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ – spokojnosť zákazníka a propagácia eshopu a stránky www.festivalobuvi.sk.

Údaje: bežné osobné údaje, t.j. informácie o zakúpenom tovare, e-mail.

Právny základ: oprávnený záujem, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a v súlad s ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. Právnym základom je teda oprávnený záujem nás v pozícii predávajúceho z dôvodu sledovania spokojnosti s nákupom formou dotazníka spokojnosti (Heuréka).

Doba spracúvania: 4 roky po vyplnení dotazníka spokojnosti.

Poučenie: Súhlas s uverejnením Vášho hodnotenia nákupu na portáli Heureka.sk môžete kedykoľvek odvolať na adrese gdpr@heureka.cz alebo zodpovednaosoba@pikolinos.sk.

 

Dotazníky spokojnosti s nákupom a možnosť odmietnuť ich zasielanie

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš eshop zapojený. Tie Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Voči zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku, a to odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

V prípade, ak dotknutá osoba (kupujúci, resp. náš zákazník) udelil daný súhlas:

Účel: registrácia konta a využívanie vernostného programu prostredníctvom www.festivalobuvi.sk, t.j. ak ste udelili Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel/odkliknutím opt in. V rámci vernostného programu sa Vám po zaregistrovaní sčítajú Vaše zrealizované objednávky a na základe nich Vám bude odpočítaná zľava z nákupu, ktorý je predmetom aktuálnej objednávky v zmysle aktuálnych podmienok vernostného programu.

Údaje: bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačnú adresu, adresu doručenia, telefónne číslo, e-mail, platobné údaje, prihlasovacie meno, informácie o objednávkach.

Právny základ: výslovný súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov len na základe Vášho súhlasu a na základe Vášho záujmu o registráciu a vernostný program. Samozrejme nakúpiť v našom eshope môžete aj bez registrácie.

Doba spracúvania: 1 rok po zrušení registrácie Vášho konta v rámci nášho eshopu, resp. po odvolaní súhlasu.  

Výhody registrácie: Pre Váš nákup nie je registrácia nutná, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, Vaše osobné údaje budeme spracovávať nasledovne:

Prostredníctvom Vášho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si spravovať svoje osobné údaje. Svoje konto si chránite heslom. Za jeho zneužitie Prevádzkovateľ nezodpovedá.

Osobné údaje z Vášho konta budú vyhodnocované a zhromažďované na účely využitia služieb. V prípade, že si založíte konto, prístup do konta využijeme v prípade, ak nás požiadate o obnovenie Vášho hesla.

Akceptovaním cookies nám udeľujete súhlas na vyhodnocovanie Vášho nákupného správania sa (to znamená, aké produkty ste si kúpili, ktoré produkty ste si zobrazili), Vaše používateľské správanie na stránke www.pikolinos.sk bude priradené Vášmu zákazníckemu kontu, aby sme Vám mohli poskytnúť personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).

Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte zrušiť, resp. vymazať konto. Nakupovať na www.pikolinos.sk môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci, teda hosť.

 

Účel: sledovanie a vyhodnocovanie správania návštevníka nášho eshopu www.festivalobuvi.sk, t.j. používaním stránky www.pikolinos.sk vyjadrujete našej spoločnosti ako Prevádzkovateľovi súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením Vášho prehliadača.

Ak navštívite našu webovú stránku a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo v Pomoci každého prehliadača.

Údaje: súbory cookies, t.j. malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku Vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.

Právny základ: súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov len na základe Vášho súhlasu a na základe Vášho nastavenia Vášho webového prehliadača.

Doba spracúvania: 1 rok po zrušení registrácie Vášho konta v rámci nášho eshopu.  

 

Účel: evidencia uplatnených práv dotknutých osôb, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli evidovať Vaše podnety v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Údaje: bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje, predmet poskytnutej služby, rozsah uplatnenia práv.

Právny základ: oprávnený záujem, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. Právnym základom je teda oprávnený záujem nás, v pozícii predávajúceho, z dôvodu uplatnenia Vašich práv.

Doba spracúvania: 5 rokov odo dňa vyriešenia požiadavky dotknutej osoby.

Poučenie: Každý zákazník môže voči údajom spracúvaným v rámci reklamačného konania namietať.

 

Neštrukturované dáta

Samozrejme, spracúvame aj bežné údaje v podobe neštruktúrovaných dát umiestnených v e-mailovej schránke a v technických zariadeniach, ktoré sú spracúvané na účely vykonávania obchodnej činnosti (právny základ oprávnený záujem Prevádzkovateľa). Prevádzkovateľ, čiže my ich spracúvame po dobu 1 roka. Po tejto lehote dáta vymažeme.

 

 1. Viac informácií o využívaní Vašich cookies našou spoločnosťou

 

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, ich platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.

 

Prečo používame cookies?

Cookies nám umožňujú pamätať si vaše preferencie a úkony (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o Vašej objednávke v nákupnom košíku). Používame ich s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránke www.pikolinos.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies.

 

Cookies sú na stránke www.pikolinos.sk použité za účelom:

 1. fungovania webových stránok, merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach,
 2. prispôsobenia reklamy na mieru a jej zacielenie, ak ste na to udelili súhlas; jedná sa o tzv. automatizované profilovanie v rámci ktorého analyzujeme Vaše bežné osobné údaje a aktivity v online prostredí, na základe čoho Vám môžeme poskytnúť informácie, ktoré sú pre Vás zaujímavé a relevantné,
 3. re-targeting, ak ste na to udelili súhlas.

 

Zber cookies na účely uvedené v písm. a) nemožno považovať za spracovanie osobných údajov, nakoľko tieto cookies sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

 

Zber cookies na účely podľa písm. b) a písm. c) možno považovať za spracovanie osobných údajov, nakoľko sú spracované pre účely prispôsobenia a zacielenia reklamy a pre retargeting. Tieto osobné údaje sú spracovávané na základe Vášho súhlasu, resp. na základe nastavenia Vášho webového prehliadača. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená v tabuľke nižšie. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

 

Druhy cookies, ktoré používame:

 1. Základnéumožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 2. Prevádzkovéslúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 3. Reklamnéslúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa Vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem. Tento druh cookies môžete kedykoľvek zablokovať alebo odstrániť úpravou nastavenia súborov cookie vo Vašom prehliadači (Návod na ich zablokovanie nájdete nižšie).
 4. Cookies tretích stránvytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google Ads (predtým ako Google AdWords), alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. V prípade takéhoto prepojenia a integrovania obsahu z iných webových stránok môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole v pozícií Prevádzkovateľa. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

 

Na svojich webových stránkach spracovávame nižšie uvedené súbory cookies s uvedenými účelmi a dobou spracovania:

 

Základné, prevádzkové cookies

Názov

Účel

Maximálna doba spracovania

Google Analytics

Získanie štatistických informácií pre bežnú analýzu prevádzky na webe a jeho zlepšovanie

podľa nastavenia, resp. spôsobu využitia internetového prehliadača

 

Reklamné cookies

Názov

Účel

Maximálna doba spracovania

Google Analytics  

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google (profilovanie)

podľa nastavenia, resp. spôsobu využitia internetového prehliadača

Google Ads

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné zacielenie reklamy (retargeting)

540 dní

Facebook pixel

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné zacielenie reklamy (retargeting)

180 dní

Instagram

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Instagram, opätovné zacielenie reklamy (retargeting)

180 dní

 

Nastavenie cookies:

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

 

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. V prípade, ak nechcete využívať cookies, toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak viete kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Jednotlivé návody nájde na adrese:

 1. Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 2. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
 3. Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
 4. Opera: opera.com
 5. Safari: apple.com

 

 1. Kto ďalší spracúva Vaše osobné údaje?

Ak je to nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy alebo ak ste poskytli výslovný súhlas, počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj tretím stranám:

 1. Spoločnostiam zabezpečujúcim dopravu objednaného tovaru priamo k našim zákazníkom,
 2. Odborným externým konzultantom z oblastí IT, marketingu a ochrany osobných údajov,
 3. Spoločnostiam zabezpečujúcim realizáciu platby,
 4. Spoločnostiam, ktoré využívame pri profilovaní a nastavovaní marketingových akcií,
 5. Spoločnosti Heureka.sk pri zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom.

 

 1. Čo v prípade, ak ste mladší ako 16 rokov?

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Náš eshop však nie je priamo určený osobám mladším ako 18 rokov.

 

 1. Osobné údaje do tretej krajiny neprenášame

Naša spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 

 1. Ako pracujeme s Vašou IP adresou?  

IP adresa je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. Z hľadiska ochrany osobných údajov ju možno označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa je prenášaná pri zadaní každej Vašej požiadavky na server, vďaka čomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na Vašu požiadavku odoslaná. Za týmto účelom je Vám IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia v momente, keď sa pripojíte na internet. Poskytovateľ internetových služieb dokáže vysledovať, ktorému zákazníkovi bola vybraná IP adresa pridelená v určitom momente. IP adresy nie sú trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, sú však v anonymizovanej forme využívané výhradne za účelom určenia miesta, kam má byť odoslaná odpoveď servera na Vašu požiadavku, ako aj na účely odvrátenia možných hackerských útokov.

 

 1. Garantujeme bezpečný prenos údajov

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame systém kódovania SSL (Secure Socket Layer), ktorý sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

V prípade, ak ste registrovaný na našej stránke www.pikolinos.sk, prístup k Vášmu kontu máte iba vy, preto dbajte na to, aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

 

 1. Aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Ako kupujúci máte v zmysle GDPR nasledujúce práva:

a, právo na opravu,

b, právo na výmaz,

c, právo na prenosnosť údajov,

d, právo namietať,

e, právo na odvolanie súhlasu,

f, právo na prístup k informáciám,

g, právo podať návrh na začatie konania.

 

 1. a) Právo na opravu

Máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a v prípade ak sú neúplné, aby ich Prevádzkovateľ doplnil.

 

 1. b) Právo na výmaz

Vaše osobné údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (viď ods. 13 písm. e) Právo na odvolanie súhlasu),
 3. súhlas dotknutej osoby je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,  
 5. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 6. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 7. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (dotknutá osoba má menej ako 16 rokov).

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov (resp. sprostredkovateľov), ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia (resp. sprostredkovatelia) vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

 

 1. c) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 1. sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, na základe zmluvy a na základe Vášho súhlasu, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 2. spracúvanie Vašich osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

 1. d) Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie taktiež namietať (odmietnuť). V takom prípade môžeme Vaše osobné údaje spracúvať len ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 1. e) Odvolanie súhlasu

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ich spracovaním. Odvolanie súhlasu má účinnosť do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili, napr. prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: zodpovednaosoba@festivalobuvi.sk alebo poštou na adresu: Martin Palman, Veľkomoravská 8, Trenčín 91105,  Slovenská republika.

Ak ste zaregistrovaný na webovej stránke www.festivalobuvi.sk, môžete svoje konto kedykoľvek zmazať. Odhlásiť sa z odberu newslettra môžete prostredníctvom linku na odhlásenie odberu, alebo nastavením odhlásenia vo svojom konte.

 

 1. f) Právo na prístup k informáciám

Máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov (Prevádzkovateľ spracúva iba bežné osobné údaje),
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch Vám Prevádzkovateľ poskytne informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe Vašej žiadosti informácie do 30 dní od doručenia žiadosti. Túto lehotu môže Prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade Vás budeme informovať.

 

 1. g) Právo podať návrh na začatie konania

Ak ste priamo dotknutý na svojich právach,  máte právo v zmysle § 100 Zákona podať návrh na začatie konania. Návrh musí obsahovať: kto ho podáva, proti komu návrh smeruje, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Návrh je potrebné zaslať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

 1. Nenašli ste všetky informácie, ktoré vás zaujímajú?

Kontaktujte nás: info@festivalobuvi.sk.

Trenčín  01.01.2019